Contributie

Volleybalvereniging Relay

Een uitdaging op niveau!

Penningmeester:

Nico Hoogeboom penningmeester@relayvolleybal.nl

tel. 0636182239
Beheerder ledenadministratie:

Ria de Jager ledenadministratie@relayvolleybal.nl

tel. 0226-317793

Contributiebedragen seizoen 2019-2020
 

Betalen in termijnen

Het is ook mogelijk de contributie in termijnen te voldoen. Het bedrag wordt dan met € 5,-

verhoogd.   


Langdurige blessures:

In geval van langdurige (>2 maanden) niet blijvende blessure, wordt het lidmaatschap opgeschort tot het lid de training weer aanvangt. De penningmeester bepaalt welk bedrag voor het volgende seizoen “bijbetaald” wordt voor het opvolgende verenigingsjaar. Deze opschorting is ten hoogste 12 maanden en omvat geen restitutie van contributie.


Rekeningnummer:

Ons rekeningnummer is: NL94RABO013.29.61.016 t.n.v. Volleybalvereniging RELAY.


Contact:

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de contributie of eventuele wijzigingen die van belang zijn voor de de administratie neem dan contact op met de volgende personen:


Contributie incl. kledinghuur

Categorie

Bedrag

Senioren (vanaf 18)**

€197,50

Recreanten*

€111,--

ABC Jeugd (12 t/m 17)**

€155,--

DEF Jeugd (4 t/m 11)**

€115,50

2x Trainen

€32,--

* Recreanten hebben geen kleding huur.

** Categorie wordt bepaald doormiddel van leeftijd aan het begin van het seizoen (1 oktober)

Contributie

Agenda