Contributie

Beheerder ledenadministratie:

Ria de Jager ledenadministratie@relayvolleybal.nl

tel. 0226-317793

Contributiebedragen seizoen 2023-2024 (Volledige seizoen)
 

Betalen in termijnen

Het is ook mogelijk de contributie in termijnen te voldoen. Het bedrag wordt dan met € 5,-

verhoogd.   


Langdurige blessures:

In geval van langdurige (>2 maanden) blijvende blessure, wordt het lidmaatschap opgeschort tot het lid de training weer aanvangt. De penningmeester bepaalt welk bedrag voor het volgende seizoen “bijbetaald” wordt voor het opvolgende verenigingsjaar. Deze opschorting is ten hoogste 12 maanden en omvat geen restitutie van contributie.


Rekeningnummer:

Ons rekeningnummer is: NL94RABO013.29.61.016 t.n.v. Volleybalvereniging RELAY.


Contact:

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de contributie of eventuele wijzigingen die van belang zijn voor de de administratie neem dan contact op met de volgende personen:


Contributie excl. kledinghuur (Contributie is bedrag + kledingpot)

Categorie

Bedrag

Kledingpot

Senioren (vanaf 18)**

€203,50

€12,50

Alleen competitie

€117,00

€12,50

Recreanten*

€117,00

-

ABC Jeugd (12 t/m 17)**

€162,75

€10,00

DEF Jeugd (4 t/m 11)**

€121,25

€ 7,50

* Recreanten hebben geen kleding huur.

** Categorie wordt bepaald doormiddel van leeftijd aan het begin van het seizoen (1 oktober)


Categorie

Bedrag

Kledingpot

Senioren (vanaf 18)**

€101,75

€12,50

Alleen competitie

€58,50

€12,50

Recreanten*

€58,50

-

ABC Jeugd (12 t/m 17)**

€81,50

€10,00

DEF Jeugd (4 t/m 11)**

€60,50

€ 7,50

Contributie excl. kledinghuur (Contributie is bedrag + kledingpot)

Contributiebedragen seizoen 2023-2024 (Half seizoen - vanaf 1 januari 2022)

Penningmeester:

penningmeester@relayvolleybal.nl

tel.